POL-MOT Rail Wersja Polska English Version

Dane Spółki

Nazwa firmy: POL-MOT Rail Sp. z o.o.
Adres: ul. Kochanowskiego 45a, 01-864 Warszawa, Polska
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS: 0000262011, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
NIP: 527-25-61-844
REGON: 141231670
Wartość kapitału zakładowego: 1 165 000 PLN (udział POL-MOT Holding S.A. 100%)