POL-MOT Rail Wersja Polska English Version

PODNOSZONA MOBILNA WIEŻA KONTROLI LOTÓW

PRZEZNACZENIE

Zabezpieczenie miejsca pracy kontrolerów ruchu lotniczego w przypadku niedostępności bądź ograniczonej dostępności infrastruktury technicznej na lotnisku.

Wieża może znaleźć również zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagany jest zwiększony zasięg obserwacji, np. kolej, mobilne centra dowodzenia i nadzoru, itp.

WYPOSAŻENIE

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA DLA WIEŻY KONTROLI LOTÓW

CERTYFIKATY, ZALECENIA, NORMY

Wszystkie urządzenia i wyposażenie instalowane w wieżach posiadają odpowiednie certyfikaty wymagane przez polskie i europejskie przepisy prawa i normy zharmonizowane, w tym normy i zalecenia ICAO oraz EUROCONTROL.

MOBILNOŚĆ

Wszystkie elementy systemu przystosowane do transportu ogólnodostępnymi środkami transportu.