POL-MOT Rail Wersja Polska English Version

TacLAN

SZEROKOPASMOWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI IP UHF TacLAN

System łączności szerokopasmowej TacLAN zabezpiecza transmisję informacji i danych na wszystkich szczeblach dowodzenia - od szczebla pojedynczego żołnierza do szczebla operacyjnego. System łączności TacLAN, jest również wykorzystywany jako element Systemu Zarządzania Polem Walki (Battle Management System - BMS) opierający swoje działanie na protokole komunikacyjnym IP (rysunek 1 i 2), a ponadto umożliwia:

Rysunek 1. Relacje łączności szerokopasmowego systemu łączności TacLAN (Dowództwo – Brygada – Batalion – Kompania – Pluton – Drużyna– Żołnierz).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kongsberg KDA, Norwegia.

Rysunek 1. Relacje łączności szerokopasmowego systemu łączności TacLAN (Dowództwo – Brygada – Batalion – Kompania – Pluton – Drużyna– Żołnierz).

Rysunek 2. Relacje łączności szerokopasmowego systemu łączności TacLAN (Pluton – Drużyna - Żołnierz)

Źródło: Opracowane na podstawie Kongsberg KDA, Norwegia.

Rysunek 2. Relacje łączności szerokopasmowego systemu łączności TacLAN (Pluton – Drużyna - Żołnierz).

Połączenie sieci łączności TacLAN daje w każdej chwili możliwości przekazywania zaszyfrowanych wiadomości (meldunków, danych) według protokołu szyfrowania spełniający wymagania klauzuli „NATO SECRET”. System umożliwia w bardzo prosty i szybki sposób tworzenie planów łączności (sieci i kierunków radiowych) wykorzystywanych na współczesnym teatrze działań, jak również podczas prowadzenia działań asymetrycznych dla wszystkich rodzajów wojsk. System łączności TacLAN zapewnia wyjątkowo wysoką szybkość transmisji danych i pozwala na wielokrotne połączenia równoległe w kierunkach i sieciach radiowych, co umożliwia zespołowi bojowemu prace w tej samej sieci łączności, a tym samym zmniejszenia ilość sprzętu i wyposażenia łączności dla poszczególnych zespołów i grup taktycznych.

System łączności szerokopasmowej TacLAN poza wieloma zaletami i możliwościami wymienionymi powyżej umożliwia jeszcze następujące zastosowanie: