POL-MOT Rail Wersja Polska English Version

Systemy wspomagania dowodzenia i systemy rozpoznania

Systemy Wsparcia Dowodzenia (SWD)

Dynamiczny rozwój technologii jest jedną z determinant warunkujących rozwój systemów wspierających dowodzenie. W skład tego systemu wchodzą różne podsystemy informatyczne, telekomunikacyjne, monitoringu z bazami danych co pozwala na korzystanie ze wszystkich dostępnych danych online w celu wparcia w podejmowaniu decyzji i reagowania na sytuacje kryzysowe. SWD przeznaczone są dla służb ochrony państwa, instytucji publicznych czy niezależnych służb ochrony i zarządzania i mają zastosowanie we wszelkiego rodzaju centrach operacyjnych, centrach zarządzania, centrach reagowania kryzysowego, centrach utrzymania ruchu oraz punktach i stanowiskach dowodzenia. Systemy te mogą mieć charakter strategiczny, operacyjny jak i ograniczać się do pojedynczych samodzielnych rozwiązań dotyczących pojedynczych obiektów np. wieże kontroli ruchu lotniczego. Oferowane przez nas rozwiązania charakteryzują się najwyższym zawansowaniem technologicznym i wykorzystywane są m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Austrii i Finlandii.

Systemy rozpoznania

Zagrożenia takie jak terroryzm, przestępczość zorganizowana, szpiegostwo czy wywiad gospodarczy wymagają stosowania nowoczesnych metod i narządzi pozwalających na przeciwdziałanie im oraz ich zwalczanie. W naszej ofercie znajdują się najnowocześniejsze rozwiązania czołowych światowych firm produkujących systemy i urządzenia rozpoznania radioelektronicznego. Nasza oferta koncentruje się na rozwiązaniach COMINT i obejmuje zarówno systemy i urządzenia rozpoznania radiowego jak również zawansowane systemy monitoringu i rozpoznania telefonii komórkowej oraz satelitarnej. Urządzenia i systemy te przeznaczone są dla służb ochrony państwa. Oferta nasza obejmuje dostawy jak również wykonawstwo „pod klucz”. Realizujemy projekty na indywidualne zamówienie klienta.