POL-MOT Rail Wersja Polska English Version

Systemy rozpoznania i monitoringu

W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne systemowe rozwiązania do testowania i monitoringu telefonii komórkowej, telefonii satelitarnej Thuraya, INMARSAT, siecisatelitarnych VSAT oraz radiowych sieci komputerowych typu WiFi i WiMAX.

Dostarczamy kompleksowe systemy rozpoznania radioelektronicznego COMINT, pozwalające na poszukiwanie, wykrywanie, lokalizację, analizę i archiwizację analogowych i cyfrowych sygnałów radiowych. Systemy te są w pełni skalowalne, budowane zgodnie z wymaganiami i potrzebami Klienta. Struktura oprogramowania zarządzającego oraz bazy danych dostosowane są do preferencji Klienta.

Systemy COMINT/SIGINT: Oferujemy usługi w zakresie dostawy i zabudowy, na stacjonarnych lub przewoźnych nośnikach, urządzeń do wykrywania, identyfikacji, namierzania oraz archiwizowania sygnałów radiowych w przedziale częstotliwości od 10 kHzdo 3000 MHz. System daje możliwość wizualizacji informacji taktycznych oraz wyników na mapach cyfrowych. Wykonane w oparciu o technologię COST modułowe wyposażenie jest łatwo skalowalne. Główne atuty systemu to wysoka mobilność oraz możliwość szybkiego rozwinięcia i wejścia do pracy operacyjnej. System posiada praktycznie nieograniczoną możliwość modernizacji oraz rozbudowy, jak również aktualizacji na potrzeby przyszłych zastosowań. Poprzez szerokopasmowe łącza stacjonarne lub radiowe jest możliwe połączenie sieciowe pojedynczych systemów. Poza kompleksowymi rozwiązaniami systemowymi dostarczamy pojedyncze urządzenia takie jak odbiorniki czy namierniki. Oferta obejmuje szybkie cyfrowe namierniki oraz odbiornikiradiowe, pozwalające na poszukiwanie, przechwytywanie, namierzanie i lokalizację źródełpromieniowania elektromagnetycznego. Proponowane urządzenia umożliwiają wykrycie inamierzenie nadajników pracujących krótkotrwale. Możliwy jest, potwierdzony praktycznie,namiar źródła promieniowania nawet o bardzo krótkim czasie emisji, czas trwania jest krótszy niż 1 m. Pasmo wykrywania i namierzania od 1 MHz do 18 GHz.