POL-MOT Rail Wersja Polska English Version

Systemy radionawigacyjne

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu systemów radionawigacyjnych. W zakresie naszych działań leży analiza i wybór miejsca instalacji systemów, wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych, przygotowanie koniecznej infrastruktury budowlanej, a następnie montaż i uruchomienie urządzeń radionawigacyjnych. Na życzenie klienta realizujemy w jego imieniu wszystkie procedury formalno – prawne wymagane przepisami Prawa Budowlanego. Profesjonalizm naszych inżynierów i współpraca z wiodącymi producentami urządzeń radionawigacyjnych oraz producentem specjalistycznych modułów kontenerowych, jest gwarancją pełnej satysfakcji zamawiającego z naszych usług. Zapewniamy również szkolenia w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urządzeń, przez najlepszych trenerów producenta sprzętu. Wykonujemy również i przekazujemy klientowi dokumentację powykonawczą wymaganą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Zajmujemy się kompleksową implementacją następujących systemów: