INFRASTRUKTURA KOLEJOWO-DROGOWA

  • Budowa i modernizacja linii kolejowych
  • Dostawy taboru kolejowego towarowego i pasażerskiego
  • Sprzedaż ciągników drogowo-szynowych

INFRASTRUKTURA LOTNICZA

  • Systemy radionawigacyjne
  • Systemy radiokomunikacyjne
  • Systemy oświetlenia nawigacyjnego lotnisk
  • Stacjonarne i mobilne wieże kontroli lotów